Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Anordning
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Felagsmál
  • Myndugleiki: Løgmansskrivstovan
  • Útgávudagur: 30-06-2017
Tilvísingar
Kunngerðablaðið
  • Kunngerðarblað 2017 B - Anordning 756 frá 19. juni 2017
  • Rættarreglan soleiðis sum hon upprunaliga varð kunngjørd í Kunngerðablaðnum
Valmøguleikar
Tín lógalisti

19. juni 2017Nr. 756

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af dele af lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om aktindsigt m.v.

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

I medfør af § 32, stk. 21) , i lov nr. 639 af 12. juni 2013 om ændring af forskellige lovbestemmelser om aktindsigt m.v. (Konsekvensændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen og ændringer i forvaltningsloven og retsplejeloven) bestemmes:

§ 1

I designloven, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning nr. 485 af 21. april 2015, foretages følgende ændring:

 

1.    § 52, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Lov om offentlighed i forvaltningen, som sat i kraft ved kongelig anordning for rigsmyndighedernes behandling af sager om færøske anliggender, gælder, bortset fra § 8, ikke for de opgaver, der er nævnt i stk. 1.«

§ 2

I lov om brugsmodeller, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning nr. 486 af 21. april 2015, foretages følgende ændring:

 

1.    § 65, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. For de opgaver, der er nævnt i stk. 1, 1. pkt., gælder lov om offentlighed i forvaltningen, som sat i kraft ved kongelig anordning for rigsmyndighedernes behandling af sager om færøske anliggender, ikke, bortset fra § 8, hvorefter man kan forlange at blive gjort bekendt med personlige forhold omtalt i et dokument.«

§ 3

I lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, jf. anordningsbekendtgørelse nr. 969 af 27. august 2014, som ændret ved anordning nr. 34 af 16. januar 2015, anordning nr. 35 af 16. januar 2015, anordning nr. 36 af 16. januar 2015, anordning nr. 37 af 16. januar 2015, anordning nr. 38 af 16. januar 2015, anordning nr. 39 af 16. januar 2015, anordning nr. 40 af 16. januar 2015, anordning nr. 41 af 16. januar 2015, anordning nr. 689 af 22. maj 2015 og anordning nr. 693 af 22. maj 2015, foretages følgende ændring:

 

1.    I § 354 a, stk. 2, 2. pkt., ændres »§ 12, stk. 1, i lov om offentlighed i forvaltningen, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning« til: »§ 30 i lov om offentlighed i forvaltningen, som sat i kraft ved kongelig anordning for rigsmyndighedernes behandling af sager om færøske anliggender«.

§ 4

I lov om værdipapirhandel m.v., som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning nr. 986 af 18. august 2010, foretages følgende ændring:

 

1.    § 84 c, stk. 2, 2. pkt., ændres »§ 12, stk. 1, lov om offentlighed i forvaltningen, som sat i kraft på Færøerne ved kongelig anordning« til: »§ 30 i lov om offentlighed i forvaltningen, som sat i kraft ved kongelig anordning for rigsmyndighedernes behandling af sager om færøske anliggender«.

§ 5

I lov om pantebrevsselskaber, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning nr. 22 af 11. januar 2011, foretages følgende ændring:

 

1.    I § 15, stk. 3, 2. pkt., ændres »§ 12, stk. 1, i lov om offentlighed i forvaltningen, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning« til: »§ 30 i lov om offentlighed i forvaltningen, som sat i kraft ved kongelig anordning for rigsmyndighedernes behandling af sager om færøske anliggender«.

§ 6

I patentloven, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning nr. 484 af 21. april 2015, foretages følgende ændring:

 

1.    § 71, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Lov om offentlighed i forvaltningen, som sat i kraft ved kongelig anordning for rigsmyndighedernes behandling af sager om færøske anliggender, gælder, bortset fra § 8, ikke for de opgaver, der er nævnt i stk. 1.«

§ 7

I varemærkeloven, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning nr. 483 af 20. april 2015, foretages følgende ændring:

 

1.    § 47, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Lov om offentlighed i forvaltningen, som sat i kraft ved kongelig anordning for rigsmyndighedernes behandling af sager om færøske anliggender, gælder, bortset fra § 8, ikke for de opgaver, der er nævnt i stk. 1.«

§ 8

Anordningen træder i kraft den 1. juli 2017.

 

 

Givet på Christiansborg Slot, den 19. juni 2017

 

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

 

MARGRETHE R.

 

/ Søren Pape Poulsen

 

 1) Bestemmelsen har følgende ordlyd: »§§ 8, 21, 23-25 og 27-30 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.«