27. februar 2017Nr. 198

Bekendtgørelse for Færøerne om en særlig ansvarsgrænse for skibe under 300 tons for andre krav end krav, der følger af personskader eller dødsfald

I medfør af § 175, stk. 6, 2. pkt., i søloven, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning nr. 187 af 8. februar 2017, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Ansvarsgrænsen i § 175, stk. 3, i søloven, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning nr. 187 af 8. februar 2017, fastsættes til

1)   775.000 SDR for skibe med en tonnage på 100 tons og derunder, og

2)   1 mio. SDR for skibe med en tonnage fra 101 til 299 tons.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2017.

 

 

Søfartsstyrelsen, den 27. februar 2017

 

HENRIETTE BYTOFT FLÜGGE

 

/ Frank B. Mortensen