27. februar 2017Nr. 208

Bekendtgørelse for Færøerne om ændring af ansvarsgrænserne i sølovens § 175, stk. 2 og 3

I medfør af § 175, stk. 6, i søloven, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning nr. 187 af 8. februar 2017, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. I § 175, stk. 2, ændres »2 mio. SDR« til: »3,02 mio. SDR«.

§ 2. I § 175, stk. 2, nr. 1, ændres »800 SDR« til: »1.208 SDR«.

§ 3. I § 175, stk. 2, nr. 2, ændres »600 SDR« til: »906 SDR«.

§ 4. I § 175, stk. 2, nr. 3, ændres »400 SDR« til: »604 SDR«.

§ 5. I § 175, stk. 3, ændres »1 mio. SDR« til: »1,51 mio. SDR«.

§ 6. I § 175, stk. 3, nr. 1, ændres »400 SDR« til: »604 SDR«.

§ 7. I § 175, stk. 3, nr. 2, ændres »300 SDR« til: »453 SDR«.

§ 8. I § 175, stk. 3, nr. 3, ændres »200 SDR« til: »302 SDR«.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2017.

 

 

Søfartsstyrelsen, den 27. februar 2017

 

HENRIETTE BYTOFT FLÜGGE

 

/ Frank B. Mortensen