Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Anordning
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Felagsmál
  • Myndugleiki: Løgmansskrivstovan
  • Útgávudagur: 20-12-2002
Tilvísingar
Kunngerðablaðið
  • Kunngerðarblað 2002 B - Hefti 24 B 20 desember 2002
  • Rættarreglan soleiðis sum hon upprunaliga varð kunngjørd í Kunngerðablaðnum
Valmøguleikar
Tín lógalisti

22. desember 1993Nr. 1144

Anordning om ikrafttræden af forvaltningsloven på Færøerne, som ændret ved anordning nr. 119 af 2. marts 1999

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

I medfør af § 37 i forvaltningsloven, jf. lov nr. 571 af 19. december 1985, således som denne er ændret ved lov nr. 347 af 6. juni 1991, bestemmes:

§ 1. 1) Loven træder for så vidt angår sager om færøske anliggender, der er eller har været under behandling af rigsmyndigheder, i kraft den 1. januar 1994 med følgende ændringer:

 

1. § 35 affattes således:

» § 35. Bestemmelserne i lovens kapitel 4 om parters aktindsigt gælder ikke for dokumenter, der er udfærdiget af en myndighed eller er kommet i en myndigheds besiddelse før lovens ikrafttræden den 1. januar 1994.

Stk. 2. Oplysninger om faktiske omstændigheder, der indeholdes i dokumenter, der er udfærdiget af en myndighed eller er kommet i en myndigheds besiddelse før lovens ikrafttræden, er dog omfattet af bestemmelserne i kapitel 4, hvis dokumenterne er indgået i en sag, der er eller har været under behandling af en forvaltningsmyndighed efter det nævnte tidspunkt, og oplysningerne er eller har været af væsentlig betydning for sagens afgørelse.

Stk. 3. Bestemmelserne i lovens § 18 kommer ikke til anvendelse på straffesager, der er afgjort inden lovens ikrafttræden.

§ 2. 1) Bekendtgørelse nr. 646 af 18. september 1986 om betaling for afskrifter og fotokopier, der udleveres i henhold til forvaltningsloven, gælder for de i § 1 nævnte sager.

 

 

Givet på Amalienborg, den 22. december 1993

 

Under Vor kongelige Hånd og Segl

 

MARGRETHE R.

/ Erling Olsen1) Ændret ved  Anordning nr. 119 af 2. marts 1999 om ændring af anordning om ikrafttræden af forvaltrningsloven på Færøerne. § 2 i denne anordning er sålydende: Anordningen træder i kraft den 1. april 1999.