Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Anordning
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Felagsmál
  • Myndugleiki: Løgmansskrivstovan
  • Útgávudagur: 31-05-2002
Tilvísingar
Kunngerðablaðið
  • Kunngerðarblað 2002 B - Hefti 11 B frá 31. mai 2002
  • Rættarreglan soleiðis sum hon upprunaliga varð kunngjørd í Kunngerðablaðnum
Valmøguleikar
Tín lógalisti

30. april 2002Nr. 240

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om afgrænsning af søterritoriet

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af § 6, stk. 1, 1) i lov nr. 200 af 7. april 1999 om afgrænsning af søterritoriet, bestemmes det, at loven skal gælde for Færøerne i følgende affattelse:

§ 1. Danmarks søterritorium udgøres af ydre og indre territorialt farvand,

§ 2. Det ydre territoriale farvand omfatter de områder af havet, som indadtil er begrænset af de i stk. 3 nævnte til enhver tid gældende basislinjer og udadtil er begrænset af linjer trukket således, at afstanden fra ethvert punkt på disse linjer til det nærmeste punkt på basislinjen er 12 sømil (22.224 m).

Stk. 2. Ydergrænsen for det ydre territoriale farvand kan i mangel af anden aftale i forhold til fremmede stater, hvis kyster ligger over for det danske riges kyster i en afstand, der er mindre end 24 sømil, eller som grænser op til Danmark, ikke overskride den midtlinje, som i ethvert punkt ligger lige langt fra de nærmeste punkter på de basislinjer, hvorfra bredden af de to landes søterritorier måles, medmindre særlige omstændigheder nødvendiggør en anden linjeføring.

Stk. 3. Udenrigsministeren fastlægger og bekendtgør det ydre territorialfarvands ydergrænser samt de basislinjer, som i henhold til stk. 1 lægges til grund ved beregningen heraf.

Stk. 4. I farvande, hvor særlige forhold gør sig gældende, kan udenrigsministeren bestemme, at ydergrænsen for det ydre territoriale farvand fastlægges i en kortere afstand fra basislinjerne end 12 sømil.

§ 3. Det indre territoriale farvand omfatter de vandområder såsom havne, havneindløb, rede, bugter, fjorde, sunde og bælter, som er beliggende inden for de i § 2, stk. 3, nævnte basislinjer.

§ 4. Anordningen træder i kraft den 1. juni 2002.

Stk. 2. Den 1. juni 2002 ophæves anordning nr. 599 af 21. december 1976 om afgrænsningen af søterritoriet ved Færøerne.

 

 

Givet på Amalienborg, den 30. april 2002

 

Under vor Kongelige Hånd og Segl

 

MARGRETHE R.

 

/ Per Stig Møller

 1) Bestemmelsen har følgende ordlyd: “Loven gælder ikke for Færøerne og Grønlend, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse rigsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.”