Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Anordning
  • Gildisstøða: Søgulig
  • Felagsmál/Sermál: Felagsmál
  • Myndugleiki: Heilsu- og innlendismálaráðið
  • Útgávudagur: 31-05-2018
Tilvísingar
Kunngerðablaðið
  • Kunngerðarblað 2018 B - Anordning 563 frá 29. mai 2018
  • Rættarreglan soleiðis sum hon upprunaliga varð kunngjørd í Kunngerðablaðnum
Valmøguleikar
Tín lógalisti

29. maj 2018Nr. 563

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af § 3 i lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v. og lov om psykologer m.v.

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

I medfør af § 51) i lov nr. 1544 af 19. december 2017 om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v. og lov om psykologer m.v. (Ændring af reglerne om udvidet lån til betaling af handicapbil, forsøg på det sociale område, stikprøvekontrol af indberetninger til Tilbudsportalen, forenkling af rammeaftalekonceptet og demensmærkning m.v.) bestemmes:

§ 1

I lov om psykologer m.v., som sat i kraft for Færøerne, jf. anordningsbekendtgørelse nr. 1060 af 4. september 2017, som ændret ved anordning nr. 496 af 22. maj 2017, foretages følgende ændringer:

 

1.    I § 17, stk. 6, 5. pkt., ændres »4 øvrige medlemmer« til: »6 øvrige medlemmer«.

 

2.    I § 17 b, stk. 1, 1. pkt., ændres »alle nævnets medlemmer eller disses stedfortrædere er til stede« til: »nævnets formand eller dennes stedfortræder samt 4 af nævnets øvrige medlemmer eller disses stedfortrædere er til stede, dog således at mindst 2 af de tilstedeværende opfylder kravet i § 1, stk. 1, og at mindst 1 af de tilstedeværende har erfaring som børnesagkyndig«.

§ 2

Anordningen træder i kraft den 1. juni 2018.

 

 

Givet på Amalienborg, den 29. maj 2018

 

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

 

MARGRETHE R.

 

/ Mai Mercado

 1) Bestemmelsen har følgende ordlyd: »Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men lovens § 3 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.«