Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Anordning
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Felagsmál
  • Myndugleiki: Heilsu- og innlendismálaráðið
  • Útgávudagur: 16-06-2017
Tilvísingar
Kunngerðablaðið
  • Kunngerðarblað 2017 B - Anordning 724 frá 12. juni 2017
  • Rættarreglan soleiðis sum hon upprunaliga varð kunngjørd í Kunngerðablaðnum
Valmøguleikar
Tín lógalisti

12. juni 2017Nr. 724

Anordning om delvis ikrafttræden for Færøerne af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægteskabets retsvirkninger og retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

I medfør af § 61) i lov nr. 532 af 12. juni 2012 om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægteskabets retsvirkninger og retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab bestemmes, at loven skal gælde for Færøerne i følgende affattelse:

§ 1

I anordning nr. 37 fra 22. januar 2002 om ægteskabs indgåelse og opløsning, som senest ændret ved anordning nr. 398 af 20. april 2010, foretages følgende ændringer:

 

1.    Overskriften til kapitel 1 affattes således:

»Lovens anvendelsesområde samt ægteskabsbetingelser«.

 

2.    § 1 ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 1. Loven finder anvendelse på ægteskab mellem to personer af forskelligt køn og borgerligt indgået ægteskab mellem to personer af samme køn.

§ 1a. Den, som er under 18 år, må ikke indgå ægteskab uden Rigsombudsmandens tilladelse. Rigsombudsmanden kan ved meddelelse af tilladelse til indgåelse af ægteskab til en ung under 18 år fastsætte vilkår om, at den unge trods ægteskabet fortsat er mindreårig og dermed umyndig indtil det fyldte 18. år.«

 

3.    (sættes ikke i kraft for Færøerne)

 

4.    (sættes ikke i kraft for Færøerne)

 

5.    (sættes ikke i kraft for Færøerne)

 

6.    Overskriften til kapitel 6 affattes således:

»Ikrafttrædelsesbestemmelser, internationale forhold m.v.«

 

7.    Efter § 54 indsættes:

»§ 66 a. Bestemmelser i internationale overenskomster finder ikke anvendelse på ægteskab mellem to personer af samme køn, medmindre medkontrahenterne tilslutter sig dette.«

§ 2

I lov om ægteskabets retsvirkninger, jf. Lov nr. 56 af 18. marts 1925, som senest ændret ved anordning nr. 398 af 20. april 2010 foretages følgende ændring:

 

1.    Efter § 53 indsættes i kapitel 7:

»§ 53b. Bestemmelser i den for Færøerne gældende lovgivning, der indeholder særlige regler om den ene part i et ægteskab, bestemt ved dennes køn, finder ikke anvendelse på ægteskab mellem to personer af samme køn.

Stk. 2. Bestemmelser i internationale traktater finder ikke anvendelse på ægteskab mellem to personer af samme køn, medmindre medkontrahenterne tilslutter sig dette.«

§ 3

(sættes ikke i kraft for Færøerne)

§ 4

Stk. 1. Anordningen træder i kraft, når § 14, stk. 2 i anordning om ægteskabs indgåelse og opløsning er ophævet eller omformuleret således, at den ikke giver ret til velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to personer af samme køn.

Stk. 2. (sættes ikke i kraft for Færøerne)

§ 5

(sættes ikke i kraft for Færøerne)

 

 

Givet på Kongeskibet Dannebrog, den 12. juni 2017

 

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

 

MARGRETHE R.

 

/ Mai Mercado

 

 

 

 



1) Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Loven, bortset fra § 3, kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og Grønlandske forhold tilsiger.”