Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Bekendtgørelse
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Felagsmál
  • Myndugleiki: Løgmansskrivstovan
  • Útgávudagur: 14-09-2017
Tilvísingar
Kunngerðablaðið
  • Kunngerðarblað 2017 B - Bekendtgørelse 1057 frá 12. september 2017
  • Rættarreglan soleiðis sum hon upprunaliga varð kunngjørd í Kunngerðablaðnum
Valmøguleikar
Tín lógalisti

12. september 2017Nr. 1057

Bekendtgørelse for Færøerne om undtagelse fra pligten til anmeldelse af visse behandlinger, som foretages for domstolene

I medfør af § 52, jf. § 44, stk. 2, og § 44, stk. 4, i lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger, som sat i kraft for rigsmyndighedernes behandling af oplysninger på Færøerne ved anordning nr. 754 af 19. juni 2017, fastsættes:

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for behandling af personoplysninger, som helt eller delvis foretages ved hjælp af elektronisk databehandling (edb-behandling), og for ikkeelektronisk behandling af personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et register (manuelt register).

§ 2. Behandlinger, som ikke omfatter oplysninger af fortrolig karakter, er undtaget fra anmeldelsespligten i lov om behandling af personoplysninger § 43.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte behandlinger kan - uden anmeldelse tillige omfatte identifikationsoplysninger, herunder persontal og personnummer, og oplysninger om betaling til og fra en domstol, medmindre der er tale om en behandling som nævnt i lovens § 45, stk. 1.

§ 3. Undtaget fra anmeldelsespligten i lovens § 43 er endvidere behandlinger, som foretages i forbindelse med administration af personaleforhold. Behandlingerne kan omfatte følgende oplysninger om personer, der virker eller har virket i vedkommende domstols tjeneste:

1)   Oplysninger om sygefravær og sygdomsperioder.

2)   Oplysninger om begrundelsen for andet fravær fra arbejdet.

3)   Pensionsforhold.

4)   Skatteoplysninger.

5)   Oplysninger om kontonummer, hvortil løn skal anvises.

6)   Lønindeholdelse, bortset fra oplysninger om begrundelsen for indeholdelsen.

7)   Oplysninger om fratrædelsesgrund.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte behandling kan - uden anmeldelse - omfatte identifikationsoplysninger, herunder persontal og personnummer, og oplysninger om betaling til og fra en domstol eller Domstolsstyrelsen, medmindre der er tale om en behandling som nævnt i lovens § 45, stk. 1.

§ 4. Oplysninger, der er omfattet af de i §§ 2 og 3 nævnte typer af behandlinger, kan overføres til andre domstole, forvaltningsmyndigheder, fysiske personer, virksomheder, foreninger, institutioner eller lignende, hvis behandlingsreglerne i lov om behandling af personoplysninger er opfyldt. Oplysningerne kan i øvrigt overføres til en databehandler.

Stk. 2. Den dataansvarlige domstol skal udarbejde en oversigt over modtagere eller kategorier af modtagere, som oplysningerne kan overføres til.

§ 5. Oplysninger, der er omfattet af de i §§ 2 og 3 nævnte typer af behandlinger, kan opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne behandles. Oplysningerne skal herefter slettes eller overføres til arkiv efter reglerne herom.

Stk. 2. Den dataansvarlige domstol skal fastsætte tidspunktet for sletning af oplysningerne og opbevare dokumentation herfor.

Stk. 3. Den dataansvarlige domstol skal mindst én gang årligt kontrollere, at der ikke behandles oplysninger, som ikke er nødvendige for at varetage domstolens opgaver.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. september 2017.

 

 

Justitsministeriet, den 12. september 2017

 

SØREN PAPE POULSEN

 

/ Jakob Lundsager