Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Bekendtgørelse
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Sermál
  • Myndugleiki: Umhvørvis- og vinnumálaráðið
  • Útgávudagur: 25-06-1928
Tilvísingar
Valmøguleikar
Tín lógalisti

25. juni 1928Nr. 194

Bekendtgørelse nr. 194 af 25. juni 1928: Reglement for ansættelse til Skattemarker ved Udskiftning på Færøerne

I Henhold til §§ 6, 68, 69 og 85 i Lov Nr. 125 af 20. April 1926 om Udskiftning paa Færøerne fastsættes herved følgende Reglement for Ansættelse til Skattemarker ved Udskiftning:

 Taksationen i Henhold til Lovens § 6, 1. Stk. (og § 85) udføres som en skønsmæssig Sammenligning mellem de matrikulerede og umatrikulerede Jorder, hvorunder man foreholder sig de samme Principper, som senere benyttes under Jordboniteringen, jfr. Reglement af D. D. for Jordbonitering ved Udskiftning.

 Følgende Forhold skal særlig tages i Betragtning:

1.    Madjordens eller Overgrundens naturlige Godhed og Beskaffenhed og Dybde.

2.    Undergrundens Beskaffenhed og Vandforhold.

3.    Hældningen mod Verdenshjørnerne og Hældningsgraden.

4.    Den højere eller lavere Beliggenhed.

5.    Jordstykkernes Form og Terrainforholdene iøvrigt, samt Driftsmaaden og Afstand fra Husene og lignende, eller som det angives i Instruks af 10. April 1867 til § 2 i Lov om en ny Skyldsætning af s. A.: _§ 6, d, Bøens mer eller mindre heldige Beliggenhed for Avling af Korn og Kartofler m. m.“; derimod skal de Fordele, som kan vindes ved store Bekostninger og forudsætter særlige Kundskaber, ikke medtages i Taksationen (jfr. § 6, b) i nævnte Instruks af 10. April 1867).

 Efter endt Udskiftning skal Boniteringsværdien lægges til Grund for Matrikuleringen (Udskiftningslovens § 68), saaledes at Skattemarketallet (eventuelt forøget med de under Udskiftningsomraadet inddragne tidligere umatrikulerede Jorders Skattemarketal) fordeles paa de enkelte Ejendomme.

 Arealer, der ved Udskiftningen er udlagte til offentlig Afbenyttelse, bliver ikke skyldsatte (§ 22 og 31), men Skatteskylden for saadanne Arealer indgaar i den samlede Sum, der fordeles paa de enkelte Ejendomme; dog skal Landbrugsministeriets Tilladelse indhentes for at fritage det Offentlige for Andel i Skylden, naar der udlægges større Areal til offentligt Brug, end den kommunale Styrelse har Krav paa ifølge Lovens § 22.

 Efter Udskiftningen betegnes hver Ejendom med sit Matrikel Nr., der for Fremtiden skal beholdes for den samlede udlagte Ejendom med Tilføjelse af Litra-Betegnelse for hver fraskilt Lod og Parcel. Disse skyldsættes efter Udskiftningen (§ 69) i Forhold til deres Boniteringsværdi i Udlodningsberegningen, dog saaledes at ingen Parcel opføres med mindre Beløb end 1/100 Skattemarker. Under Matrikuleringen ansættes hver Skattemark til 1 000 Kr., uafhængigt af, hvad Taksten 100 bliver opført til under Boniteringen.