Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Bekendtgørelse
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Sermál
  • Myndugleiki: Uttanríkis- og vinnumálaráðið
  • Útgávudagur: 25-08-1926
Tilvísingar
Valmøguleikar
Tín lógalisti

B. nr. 223 af 25.08.1926 angaaende Betimeligheden af at føre fast hvidt Agterlys i større Fiskerfartøjer under Gang om Natten paa Fiskepladser.

 Paa Fiskepladser (særlig under Island), hvor mange Fiskerfartøjer af forskellig Type er under Gang om Natten, har det vist sig ønskeligt, at disse – som tilladt i de internationale Søvejsreglers Artikel 10, 2. Stykke – fører fast hvidt Agterlys.

 Naar saadant Lys føres, vil det være muligt for et indhentende Fartøj i Tide at styre en saadan Kurs eller træffe saadanne Forholdsregler, at Fartøjerne og deres Redskaber lettere kan holdes klar af hinanden.

 Ministeriet for Industri, Handel og Søfart opfordrer derfor større Fiskerfartøjer til – under de nævnte Forhold – at føre fast Agterlanterne, hvor en saadan kan anbringes uden uforholdsmæssige Ulemper – f. Eks. hidrørende fra Skødstaljer eller lignende.

 Bestemmelsen i de internationale Søvejsreglers Artikel 10 angaaende et saadant fast Agterlys er følgende:

 „Det hvide Lys, der i Følge denne Artikel fordres vist, kan føres i en fast anbragt Lanterne, men i saa Tilfælde skal denne være saaledes indrettet og skærmet, at den kaster et ubrudt Lys over en Bue af Horizonten paa 12 Kompasstreger, nemlig 6 Streger paa hver Side af Skibet fra ret agter og saaledes, at det er synligt i en Afstand af mindst 1 Sømil. Dette Lys skal derhos føres saa nær muligt i samme Højde som Sidelysene.“

 Opmærksomheden henledes paa, at Anvendelsen af fast Agterlys ikke udelukker, at der, naar særlige Forhold maatte gøre det ønskeligt, samtidig vises Blus (jfr. de internationale Søvejsreglers Artikel 12).