Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Bekendtgørelse
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Sermál
  • Myndugleiki: Uttanríkis- og vinnumálaráðið
  • Útgávudagur: 26-07-1967
Tilvísingar
Valmøguleikar
Tín lógalisti

B. nr. 340 af 26.07.1967 om særlige signaler for fiskeskibe.

 I  medfør af § 5, stk. 1, i lov om skibsfartens betryggelse, jfr. lovbekendtgørelse nr. 309 af 3. august 1965, fastsættes herved følgende:

 § 1. I overensstemmelse med regel 13, litra a, i de som bilag til anordning af 11. februar 1965 om søvejsregler og andre sejladsforskrifter optrykte internationale søvejsregler kan fiskeskibe, der i umiddelbar nærhed af andre fiskeskibe fisker med ringnot og kraftblok, foruden de lys eller signalfigurer, som de i henhold til regel 9 i de internationale søvejsregler er forpligtet til at føre, på det sted hvor de bedst kan ses, vise to ravgule lys det ene lodret over det andet og mindst 0,91 m fra hinanden.

 Stk. 2. De to lys skal blinke skiftevis omtrent en gang hver sekund på en sådan måde, at det øverste lys er tændt, når det underste er slukket, og omvendt. De skal være synlige i en afstand af ikke over 2 sømil og skal være anbragt lavere end de i søvejsreglernes regel 9, litra d, omhandlede lys, og således, at de så vidt muligt er synlige hele horisonten rundt.

 Stk. 3. Lysene må kun vises, når skibets bevægelsesfrihed er hæmmet af de udlagte fiskeredskaber, og de skal af andre skibe betragtes som en opfordring til at holde godt klar af det skib, der viser lysene.

 § 2. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. september 1967.