Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Bekendtgørelse
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Sermál
  • Myndugleiki: Uttanríkis- og vinnumálaráðið
  • Útgávudagur: 05-08-1980
Tilvísingar
Valmøguleikar
Tín lógalisti

B. nr. 362 af 05.08.1980 om fastsættelse af tekniske forskrifter om skibes bygning og udstyr m.v.

 § 1. I medfør af § 11, stk. 2, i lov nr. 98 af 12. marts 1980 om skibes sikkerhed m.v. bemyndiges direktøren for statens skibstilsyn herved til at fastsætte tekniske forskrifter.

 § 2. I henhold til anordning nr. 342 af 14. juli 1980 om ændring af anordning om, at visse bekendtgørelser, der udfærdiges af handelsministeren, ikke indføres i Lovtidende, optages de af direktøren for statens skibstilsyn udfærdigede tekniske forskrifter ikke i Lovtidende. Forskrifterne offentliggøres i „Skibstilsynets Meddelelser“.

 § 3. Overtrædelse af bestemmelserne i forskrifter fastsat i medfør af § 1 kan straffes med bøde eller hæfte i medfør af § 28, stk. 1, i lov nr. 98 af 12. marts 1980 om skibes sikkerhed m.v.

 § 4. Bekendtgørelsen træder i kraft ved offentliggørelsen i Lovtidende.