Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Bekendtgørelse
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Felagsmál
  • Myndugleiki: Vinnu- og umhvørvismálaráðið
  • Útgávudagur: 17-04-2019
Tilvísingar
Kunngerðablaðið
  • Kunngerðarblað 2019 B - Bekendtgørelse 403 frá 8. apríl 2019
  • Rættarreglan soleiðis sum hon upprunaliga varð kunngjørd í Kunngerðablaðnum
Valmøguleikar
Tín lógalisti

8. april 2019Nr. 403

Bekendtgørelse for Færøerne om vederlag for Patent- og Varemærkestyrelsens opgaveløsning, særlige ekspeditioner, udskrifter m.v.

I medfør af § 68 og § 71, stk. 2, i patentloven, som sat i kraft for Færøerne, jf. anordning nr. 484 af 21. april 2015, § 47, stk. 2, og § 48, stk. 3, i varemærkeloven, som sat i kraft for Færøerne, jf. anordning nr. 483 af 20. april 2015, § 49, stk. 4, og § 52, stk. 3, i designloven, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 485 af 21. april 2015, § 65, stk. 1, og § 69 i lov om brugsmodeller, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 486 af 21. april 2015, og § 4, stk. 3, i fællesmærkeloven, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 331 af 4. maj 1994, fastsættes:

§ 1. For Patent- og Varemærkestyrelsens løsning af særlige opgaver, herunder udførelse af søgninger i styrelsens rettighedsregistre, betales et nærmere fastsat beløb, der beregnes under hensyn til de forbrugte ressourcer.

§ 2. For bekræftet udskrift af Patent- og Varemærkestyrelsens rettighedsregistre betales 300 kr.

Stk. 2. For bekræftet kopi eller udskrift af ansøgning om patent, varemærke m.v. betales 300 kr.

Stk. 3. For øvrige ydelser vedrørende udskrifter og kopier betales et nærmere fastsat beløb, der beregnes under hensyntagen til de forbrugte ressourcer, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Betaling for udlevering af materiale i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen er fastsat i Justitsministeriets bekendtgørelse herom.

§ 3. For hjemtagelse af udenlandske patentskrifter betales et nærmere fastsat beløb, der beregnes under hensyntagen til de forbrugte ressourcer.

§ 4. For publikationer, som Patent- og Varemærkestyrelsen udgiver eller distribuerer, betales et nærmere fastsat beløb, som vil fremgå af Patent- og Varemærkestyrelsens prisliste.

§ 5. For deltagelse i kurser betales et nærmere fastsat beløb, der beregnes under hensyn til de forbrugte ressourcer.

§ 6. For brug af Patent- og Varemærkestyrelsens kontoordning betales pr. transaktion: 5 kr.

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 337 af 21. september 1960 om varemærkeafgifter m.v. og bekendtgørelse nr. 549 af 25. oktober 1978 om patentafgifter ophæves.

 

Erhvervsministeriet, den 8. april 2019

 

RASMUS JARLOV

 

/ Brian Wessel