Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Bekendtgørelse
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Felagsmál
  • Myndugleiki: Fíggjarmálaráðið
  • Útgávudagur: 01-05-2019
Tilvísingar
Kunngerðablaðið
  • Kunngerðarblað 2019 B - Bekendtgørelse 467 frá 29. apríl 2019
  • Rættarreglan soleiðis sum hon upprunaliga varð kunngjørd í Kunngerðablaðnum
Valmøguleikar
Tín lógalisti

29. april 2019Nr. 467

Bekendtgørelse om ikrafttræden for Færøerne af § 12 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder og forskellige andre love (Gennemførelse af anbefalingerne fra arbejdsgruppen for eftersyn af den finansielle regulering og ændring af reglerne for udpegning af SIFI’er i Danmark m.v.) 1)

I medfør af § 13, stk. 52) , i lov nr. 1520 af 18. december 2018 om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder og forskellige andre love (Gennemførelse af anbefalingerne fra arbejdsgruppen for eftersyn af den finansielle regulering og ændring af reglerne for udpegning af SIFI’er i Danmark m.v.), fastsættes:

§ 1. § 12 i lov nr. 1520 af 18. december 2018 om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder og forskellige andre love, sættes i kraft.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2019.

 

 

Erhvervsministeriet, den 29. april 2019

 

RASMUS JARLOV

 

/ Hans Høj

 

 

 

Bilag

 

§ 12

I lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, jf. anordningsbekendtgørelse nr. 969 af 27. august 2014, som ændret ved anordning nr. 34 af 16. januar 2015, anordning nr. 35 af 16. januar 2015, anordning nr. 36 af 16. januar 2015, anordning nr. 37 af 16. januar 2015, anordning nr. 38 af 16. januar 2015, anordning nr. 39 af 16. januar 2015, anordning nr. 40 af 16. januar 2015, anordning nr. 41 af 16. januar 2015, anordning nr. 689 af 22. maj 2015, anordning nr. 693 af 22. maj 2015, § 3 i anordning nr. 756 af 19. juni 2017, anordning nr. 1580 af 19. december 2017, anordning nr. 1581 af 19. december 2017, anordning nr. 1582 af 19. december 2017, anordning nr. 1583 af 19. december 2017 og anordning nr. 1588 af 19. december 2017, foretages følgende ændringer:

 

1. Efter § 117 a indsættes:

»§ 117 b. Et pengeinstitut skal på anmodning fra Det Færøske Risikoråd eller på anmodning fra Landsbanki Føroya i dennes rolle som sekretariat for Det Færøske Risikoråd udlevere relevante oplysninger, som rådet vurderer er nødvendige, for at rådet kan udføre sine opgaver.«

 

2. I § 373, stk. 2, indsættes efter »§ 80 c, stk. 1 og 2,«: »§ 117 b,«.

 

 1) Som bilag med henblik på samtidig kundgørelse optages § 12 i lov nr. 1520 af 18. december 2018 om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder og forskellige andre love.

2) Bestemmelsen har følgende ordlyd: Stk. 5. Erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af § 12 for Færøerne.