Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Bekendtgørelse
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Felagsmál
  • Myndugleiki: Heilsumálaráðið
  • Útgávudagur: 14-05-2019
Tilvísingar
Kunngerðablaðið
  • Kunngerðarblað 2019 B - Bekendtgørelse 578 frá 2. mai 2019
  • Rættarreglan soleiðis sum hon upprunaliga varð kunngjørd í Kunngerðablaðnum
Valmøguleikar
Tín lógalisti

2. mai 2019Nr. 578

Bekendtgørelse for Færøerne om sundhedspersoners indberetningspligt af beslutninger om anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer m.v.

I medfør af § 27 f, stk. 2, i sundhedsloven, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning nr. 821 af 22. juni 2018, fastsættes:

Indberetning af beslutning om anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer

§ 1. Overlægen skal sikre, at enhver beslutning om anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer efter § 27 d, stk. 1-2 og stk. 4-5, i sundhedsloven indberettes til Landslægen.

§ 2. Indberetning af beslutning om anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer efter § 1 skal indeholde følgende oplysninger:

1)   Patientens P-tal.

2)   Hvilket sygehus og hvilken afdeling, som indgrebet er foretaget på.

3)   Hvorvidt indgrebet er besluttet:

a)    efter § 27 d, stk. 1, i sundhedsloven, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning nr. 821 af 22. juni 2018, af hensyn til den bedste løsning for patienten, eller

b)    efter § 27 d, stk. 2, 4 eller 6, i sundhedsloven, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning nr. 821 af 22. juni 2018, på grund af en åbenbar risiko for, at patienten forlader sygehusafdelingen og derved risikerer at udsætte sig for personskade, og de personlige alarm- og pejlesystemer kan forebygge denne risiko.

4)   Hvorvidt beslutningen om at anvende personlige alarm- og pejlesystemer oprindeligt er taget af en anden læge i overlægens fravær.

5)   Dato og klokkeslæt for iværksættelse af indgrebet samt varigheden deraf.

Stk. 2. Er beslutningen truffet af en anden læge i overlægens fravær, jf. stk. 1, nr. 4, indberettes tillige, om overlægen efterfølgende har godkendt eller ophævet den anden læges beslutning.

Stk. 3. Indberetning efter stk. 1 skal derudover indeholder oplysninger om, hvorvidt indgrebet er sket med

1)   samtykke fra nærmeste pårørende eller værge,

2)   tilslutning fra anden læge i tilfælde af, at patienten ikke har nærmeste pårørende eller værge, eller

3)   tilslutning til beslutning om at gennemføre indgrebet fra anden læge i tilfælde af, at patientens nærmeste pårørende eller værge forvalter samtykket til åbenbar skade for patienten.

Indberetning af beslutning om tilbageholdelse og tilbageførsel af patienter

§ 3. Den sundhedsperson, som beslutter at tilbageholde eller tilbageføre en patient efter § 27 e i sundhedsloven, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning nr. 821 af 22. juni 2018, skal sikre, at denne beslutning indberettes til Landslægen.

§ 4. Indberetning af beslutning om tilbageholdelse og tilbageførsel efter § 3 skal indeholde oplysninger om

1)   patientens P-tal,

2)   hvilket sygehus og hvilken afdeling, som indgrebet er foretaget på,

3)   beslutningen vedrører tilbageholdelse eller tilbageførsel,

4)   dato og klokkeslæt for iværksættelse af indgrebet, og

5)   hvilken faggruppe, der har besluttet indgrebet.

Frister for indberetningen

§ 5. Indberetninger efter §§ 1 og 3 skal foretages senest 10 dage efter indgrebets iværksættelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Oplysninger om varighed af indgrebet indberettes senest 10 dage efter indgrebets ophør.

Ikrafttrædelsesbestemmelse

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. maj 2019.

 

 

Sundheds- og Ældreministeriet, den 2. maj 2019

 

ELLEN TRANE NØRBY

 

/ Katrine Bisballe