Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Bekendtgørelse
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Felagsmál
  • Myndugleiki: Heilsumálaráðið
  • Útgávudagur: 14-05-2019
Tilvísingar
Kunngerðablaðið
  • Kunngerðarblað 2019 B - Bekendtgørelse 583 frá 2. mai 2019
  • Rættarreglan soleiðis sum hon upprunaliga varð kunngjørd í Kunngerðablaðnum
Valmøguleikar
Tín lógalisti

2. maj 2019Nr. 583

Bekendtgørelse for Færøerne om betaling for afskrifter, edb-udskrifter og fotokopier, der udleveres efter kapitel 8 i sundhedsloven

I medfør af § 39 i sundhedsloven, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning nr. 821 af 22. juni 2018, fastsættes:

§ 1. Som betaling for afskrifter, edb-udskrifter og fotokopier af dokumenter i patientjournaler m.v., der udleveres efter kapitel 8 om aktindsigt i sundhedsloven, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning nr. 821 af 22. juni 2018, opkræver vedkommende myndighed, institution eller autoriserede sundhedsperson 10 kr. for første side og 1 kr. for hver påbegyndt følgende side, jf. dog stk. 2 og 4 og § 2, stk. 1, samt § 3.

Stk. 2. En privat praktiserende autoriseret sundhedsperson, som giver aktindsigt ved afskrift, edb-udskrift eller fotokopi, kan dog som betaling herfor kræve 10 kr. pr. påbegyndt side, i alt dog højst 200 kr., hvis

1)   aktindsigten gives ved edb-udskrift, eller

2)   der i den pågældende praksis ikke rådes over fotokopieringsmaskine eller lignende.

Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte beløb omfatter merværdiafgift, forsendelsesomkostninger og lignende.

Stk. 4. Udleveres afskrift, edb-udskrift eller fotokopi uden udtrykkelig anmodning, kan der ikke kræves betaling efter stk. 1 og 2.

§ 2. Første gang, der efter anmodning gives aktindsigt ved afskrift, edb-udskrift eller fotokopi af en patientjournal m.v., kan der ikke kræves betaling efter § 1, jf. dog § 3.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse i tilfælde, der omfattes af § 1, stk. 2.

§ 3. Såfremt der i forbindelse med aktindsigt efter §§ 1 og 2 udleveres kopi af røntgenbilleder, lystryk, lydbånd, film m.v., kan der som betaling herfor kræves de faktiske omkostninger ved fremstilling af kopien.

§ 4. Hvis der ved lov eller i henhold til lov er fastsat højere betaling for afskrift, edb-udskrift eller fotokopi af et bestemt dokument, opkræves dette beløb.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. maj 2019.

 

 

Sundheds- og Ældreministeriet, den 2. maj 2019

 

ELLEN TRANE NØRBY

 

/ Katrine Bisballe