Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Bekendtgørelse
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Sermál
  • Myndugleiki: Uttanríkis- og vinnumálaráðið
  • Útgávudagur: 23-12-1988
Tilvísingar
Valmøguleikar
Tín lógalisti

Bekendtgørelse nr. 713 af 11. november 1987 om anmeldelse af arbejsulykker m.v. til Søfartsstyrelsen 1)

I henhold til § 14, stk. 4, og § 28, stk. 1, i lov nr. 98 af 12. marts 1980 om skibes sikkerhed m.v. fastsættes:

§ 1. Føreren af ethvert skib, bortset fra fritidsfartøjer uden forhyret besætning, skal anmelde arbejdsulykker og forgiftningstilfælde, der er er sket om bord i skibet, såfremt ulykken eller forgiftningen har medført arbejdsudygtighed i 1 dag eller mere udover tilskadekomstdagen.

 Stk. 2. Anmeldelsen skal ske snarest og inden 9 dage efter første arbejdsudygtighedsdag. Såfremt første havneanløb finder sted efter udløbet af denne frist, da omgående efter første havneanløb.

 Stk. 3. Ejeren af et af bekendtgørelsen omfattet skib skal sikre sig, at føreren er bekendt med anmeldelsespligten.

§ 2. Anmeldelsespligten efter denne bekendtgørelse omfatter ikke arbejdsulykker og forgiftningstilfælde, der finder sted:

1)   på havanlæg omfattet af lov nr. 292 af 10. juni 1981,

2)   i forbindelse med værftsarbejde om bord på skibe eller

3)   under lastning og losning af skibe.

§ 3. Anmeldelse efter § 1 skal ske på særlige blanketter, der udleveres gennem Søfartsstyrelsen.

 Stk. 2. Anmeldelsesblanketten indsendes til Søfartsstyrelsen under den adresse, som er påført blanketten. Kopi af anmeldelsesblanketten afgives tillige til skibets sikkerhedsorganisation (sikkerhedsrepræsentanten), og til den tilskadekomne.

 Stk. 3. Rederen er pligtig til på begæring af Søfartsstyrelsen at give supplerende oplysninger om fraværsperiodens længde.

 Stk. 4. For skibe hjemmehørende i Grønland skal anmeldelsen foretages på særlig blanket med grønlandsk tekst, der udleveres af Søfartsstyrelsens kontor i Nuuk/Godthåb.

§ 4. Overtrædelse af bekendtgørelsens § 1, stk. 1 og 2, samt § 3, stk. 1-3 straffes med bøde eller hæfte.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 1988.

 1) Bekendtgjort den 23. december 1988.