Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Bekendtgørelse
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Sermál
  • Myndugleiki: Uttanríkis- og vinnumálaráðið
  • Útgávudagur: 05-01-1983
Tilvísingar
Valmøguleikar
Tín lógalisti

Bekendtgørelse nr. 8 af 5. januar 1983 om refusion af udgifter ved syn af skibe m.v. 1)

I henhold til § 21, stk. 2, i lov nr. 98 af 12. marts 1980 om skibes sikkerhed m.v. fastsættes:

§ 1. De af statens skibstilsyn afholdte udgifter ved typegodkendelse af skibsudstyr og typegodkendelse af fartøjer refunderes skibstilsynet af den, der anmoder om typegodkendelsen.

§ 2. De af statens skibstilsyn afholdte udgifter ved rekviretet syn på et udenlandsk skib, herunder skib under bygning ved dansk værft til udenlandsk reder, skal refunderes skibstilsynet af den, der har rekvireret synet.

 Stk. 2. Såfremt skibstilsynet i forbindelse med et ikke rekvireret syn på et udenlandsk skib stiller sådanne krav, at et eller flere fornyede syn er nødvendigt inden skibets afgang, skal de i forbindelse med det eller de fornyede syn afholdte udgifter refunderes skibstilsynet af skibet.

§ 3. De udgifter, der i henhold til §§ 1 og 2 skal refunderes skibstilsynet, beregnes som et beløb pr. påbegyndt skibsinspektørtime. Beløbet udgør timelønnen for en tjenestemand i lønramme 32, skalatrin 45, med et tillæg på 100 pct.

 Stk. 2. Ud over den i stk. 1 fastsatte afgift refunderes skibstilsynets evt. udgifter til rejser og ophold, time- og dagpenge samt skibstilsynets evt. udgifter til merarbejds- eller lørdags- og helligdagsbetaling.

 Stk. 3. Skibstilsynet kan, når det skønnes nødvendigt, undlade at afslutte synsarbejde eller at udstede certifikater, før der er stillet sikkerhed for betaling af de af bekendtgørelsen omfattede udgifter.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 1983.

 Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 79 af 23. februar 1981 om refusion af udgifter ved syn af skibe ophæves.

 

1) Bekendtgjort den 20. april 1985.