Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Bekendtgørelse
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Sermál
  • Myndugleiki: Uttanríkis- og vinnumálaráðið
  • Útgávudagur: 06-12-1990
Tilvísingar
Valmøguleikar
Tín lógalisti

Bekendtgørelse nr. 819 af 6. december 1990 om søvejsregler.

I medfør af § 5, stk. 1, og § 6, stk. 3, i lov om skibsfartens betryggelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 29. september 1988, og efter bemyndigelse i bekendtgørelse nr. 570 af 26. september 1988, fastsættes:

§ 1. De som bilag 1 til denne bekendtgørelse optrykte internationale søvejsregler, som ændret ved resolution A.464 (XII), A.626 (15) og A.678 (16), vedtaget på den internationale maritime organisations (IMO´s) forsamling den 19. november 1981, 19. november 1987 og 19. oktober 1989, gælder for alle danske skibe og med de af reglerne følgende begrænsninger for alle danske søluftfartøjer.

§ 2. Oplysninger om de af IMO vedtagne trafiksepareringssystemer, jf. søvejsreglernes regel 10, jf. regel 1 (d), findes i den af IMO udgivne publikation „Ships´ Routeing“, 5. udgave. Oplysning om ændringer i og tilføjelser til publikationen vil blive optaget i „Efterretninger for Søfarende“.

§ 3. Oplysninger om særlige regler for lys- og fløjtesignaler, der måtte blive fastsat i medfør af søvejsreglernes regle 1 (c), vil blive offentliggjort i „Efterretninger for Søfarende“.

§ 4. Som bilag 2 til denne bekendtgørelse er optrykt de ved resolution A. 678 (16) vedtagne ændringer til de internationale søvejsregler 1972.

§ 5. Overtrædelse af denne bekendtgørelse straffes med bøde.

§ 6.1)  Bekendtgørelsen træder i kraft den 19. april 1991.

 Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 254 af 20. april 1989 om søvejsregler ophæves.

 1) Ikraftsat fra 4. december 1991.