Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Lov
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Felagsmál
  • Myndugleiki: Løgmansskrivstovan
  • Útgávudagur: 05-05-2017
Tilvísingar
Kunngerðablaðið
  • Kunngerðarblað 2017 B - Lov 428 frá 3. mai 2017
  • Rættarreglan soleiðis sum hon upprunaliga varð kunngjørd í Kunngerðablaðnum
Valmøguleikar
Tín lógalisti

Nr. 428                                                                                                                                  3. maj 2017

Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

(International kompetence i ægteskabssager)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov for Færøerne om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 148 af 9. marts 2004, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 78 af 27. januar 2016, foretages følgende ændringer:

 

1.    I § 448 c indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Endvidere kan sag om ægteskab mellem to personer af samme køn behandles her i riget, når ægteskabet er indgået her og ingen af ægtefællerne bor i et land med en lovgivning om ægteskab mellem to personer af samme køn, der svarer til den gældende for Færøerne.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

 

2.    I § 448 c, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »stk. 1 og 2« til: »stk. 1-3«.

§ 2

1) Justitsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

 

 

Givet på Amalienborg, den 3. maj 2017

 

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

 

MARGRETHE R.

 

/ Søren Pape Poulsen

 

 1) Sett í gildi við bekendtgørelse nr. 858 frá 26. juni 2017, har §§ 1-2 ljóða soleiðis: “§ 1. Lov nr. 428 af 3. maj 2017 om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje sættes i kraft. § 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.”