Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Lov
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Sermál
  • Myndugleiki: Umhvørvis- og vinnumálaráðið
  • Útgávudagur: 24-04-1896
Tilvísingar
Valmøguleikar
Tín lógalisti

24. apríl 1896Nr. 60

Lov om Beskyttelse af Vandforsyningsanlæg, sum broytt við lov nr. 127 frá 15. apríl 1930

§ 1. Klager over, at Samtykke til Dannelsen af Afløb for urent Vand til Kjøbenhavns Vandvæsens Skelgrøfter i Henhold til Lov 30te November 1857 § 2, jfr. § 3, 2det Punktum, er nægtet af Vandvæsenet, kunne forelægges Indenrigsministeren, der afgør, hvorvidt og paa hvilke Betingelser den ommeldte Benyttelse af Skelgrøfterne kan tilstedes.

§ 2. Naar der som Følge af Bestemmelserne i Lov af 30te November 1857 § 3 fremtidig bliver at træffe Foranstaltninger, hvorved der paaføres vedkommende Ejere Tab eller Skade, bliver der herfor af Vandvæsenet at yde disse fuld Erstatning. I Mangel af mindelig Overenskomst fastsættes Erstatningen af uvillige, paa sædvanlig Maade af Retten udmeldte, Mænd.

§ 3. Bestemmelserne i Lov af 30te November 1857, jfr. foranstaaende §§ 1 og 2, kunne med de fornødne Lempelser helt eller delvis af Regeringen gøres anvendelige paa Vandforsyningsanlæg i Kommunerne uden for Kjøbenhavn.

§ 4. 1)  Afledning af urent Vand igennem Borerør, der føre umiddelbart ned i underjordiske vandførende Lag, hvorfra der faas Vand til Vandforsyningsanlæg, kan, naar det af tvende af Retten udnævnte uvillige, sagkyndige Mænd skønnes, at det forurener eller vil forurene Vandet i et saadant Anlæg, forbydes af vedkommende Vandværksejere, imod at disse efter ovennævnte Mænds Skøn holde vedkommende Lodsejer skadesløs for alle ved Boringen hafte Udgifter.

Overtrædelse af et saadant Forbud straffes med Bøder, forudsat at ikke højere Straf efter den almindelige Lovgivning er forskyldt, hvorhos Bestemmelserne i Lov af 30te November 1857 § 6 komme til Anvendelse.

 1) Ændret ved lov nr. 127 af 15. April 1930.