Rættarregluevni (einans høvuðslógir og galdandi lógir):
Rættarreglubólkur:
Gildisstøða:
Ár:
Felagsmál / Sermál:
Mál:
Myndugleiki:
Um rættarregluna
  • Bólkur: Bekendtgørelse
  • Gildisstøða: Galdandi
  • Felagsmál/Sermál: Sermál
  • Myndugleiki: Samferðslumálaráðið
  • Útgávudagur: 07-02-1996
Tilvísingar
Valmøguleikar
Tín lógalisti

Bekendtgørelse nr. 69 af 7. februar 1996 af liste over farlige stoffer, som sat i kraft ved kundgørelse nr. 11 af 13. februar 1997 1)

I medfør af § 21 i lov om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 583 af  9. juli 1993 med senere ændringer fastsættes:

§ 1. I de af Miljøministeriets bekendtgørelser, hvori der henvises til listen over farlige stoffer, finder bilag 1 og 2 til denne bekendtgørelse anvendelse.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 1996.

Stk. 2. Samtidig ophæves Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 830 af 15. oktober 1993.

Stk. 3. Farlige kemiske stoffer og produkter kan dog sælges indtil den 1. september 1996, såfremt de er mærket i overensstemmelse med de hidtil gældende bestemmelser. Såfremt et kemisk produkt klassificeres efter reglerne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 829 af 15. oktober 1993 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, skal nærværende bekendtgørelse dog anvendes.1) De i Bekendtgørelsen nævnte bilag er ikke medtaget. Eksemplarer af den danske bekendtgørelse med bilag fås hos Arbejdstilsynet.